งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการรายปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แผนปฏิบัติการรายปี ระดับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แผนปฏิบัติการ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

แผนปฏิบัติการรายปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561