งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ม.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549 (แผ่นดิน+รายได้) [25/4/2549]

เอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนคณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553 [27/11/2552]