:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
155
1316
162329
1633
3920
164618

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 14:31

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3" ณ ห้อง 8103 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย เป็นประธานภายในงาน   ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ประมาณ 150 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากศิษย์เก่าและแขกพิเศษจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ Ms.Vanseng Chounlamany, Ms.Sysavad Louangsysouphanh, Ms.Kesiny Phomkeona, Ms.Vadsana Somphon, Mr.Arthone Khammanichanh   ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา รวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น   ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรของงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น จำนวน 80 คน ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย ได้พาคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะนักเรียนและครูได้มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนในอนาคต  ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

เครื่องผลิตน้ำแข็ง ที่ชั้น 4 อาคาร SC.08 (ฝั่งคณะเกษตรศาสตร์) และ ชั้น 1 อาคาร SC.07 สามารถให้บริการได้แล้วนะครับ   ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา บุระคำ และบุคลากร ของงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 คน ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ งานบริการวิชาการและวิจัย ได้พาคณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนดังกล่าวเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะนักเรียนและครูได้มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนในอนาคต ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัดโครงการ “การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา (Intellectual Property Clinic: IP Clinic)” โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข. โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30–16.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (SC. 06)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูล : สุคนธ์ บุญจันทร์     ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์