:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

191589
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
111
439
190252
109
4190
191589

Your IP: 3.89.204.127
2021-12-01 20:42

บุคลากร

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ

Assoc.Prof.Dr. Sophon Boonlue

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

Associate Dean for Research and Innovation

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา

Asst.Prof.Dr. Nisachon Jangpromma

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Assistant Dean for Research

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผศ.ดร.เสวียน ใจดี

Asst.Prof.Dr. Sawian Jaidee

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม

Assistant Dean for Innovation

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ผศ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

Asst.Prof.Dr. Maysaya Thitisaksakul

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

และวิเทศสัมพันธ์

Assistant Dean for Graduate Studies

and International Affairs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

นางกิตติยา ค้อชากุล

KITTIYA  KORCHAKUL

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

General Administration Officer

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพิศมัย คชโคตร

PISSAMAI  KHODCHAKHOT

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

General Administration Officer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 นายวัฒนา สวดประโคน

WATTHANA  SUADPRAKHON

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

Scientist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี

SUPHAPORN  PHIMWAPI

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

Scientist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์

KUNTHAYA  RATCHAPHONSAENWONG

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

Scientist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี

JIRAPORN  PIMPHUMEE

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

Scientist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์

SACKSITH  SOUVANH

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

Scientist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.