:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

191759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
85
609
190252
279
4190
191759

Your IP: 54.227.97.219
2021-12-03 15:40

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7"

วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7จัดโดยวิธีออนไลน์โดยผ่านระบบแอพพลิเคชัน Zoom โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร  เป็นผู้เปิดการประชุม และ ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทรประโคน รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ เป็นผู้กลาวรายงาย

 

 

ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น สาขาย่อย คือ  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  และสาขาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอในแบบบรรยาย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น จำนวน 48 ผลงาน” นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแก ในหัวข้อ “เรียนรูอยางมีสติกับชีวิต New Normal”   

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา รวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

 

 

 

 

  

 

ภาพ : รศ.ดร.รจนา บุระคำ / สุขทวี คลังตระกูล

ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์