:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

191760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
85
610
190252
280
4190
191760

Your IP: 54.227.97.219
2021-12-03 15:53

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6"

วันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6" ณ ห้อง 8103 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (SC.08) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนูสิทธิ์  บุรินทร์ประโคน เป็นประธานภายในงาน

ในการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมภายในงานนั้นเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 3 สาขาย่อย คือ  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  และสาขาคณิตศาสตร์  สถิติ  และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเสนอในแบบบรรยาย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมเสนอผลงานทั้งสิ้น 32 ผลงานนอกจากนี้ ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในหัวข้อ “จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์”   

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการในแต่ละสาขา รวมไปถึงการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2445709995450612&type=3

 


ภาพ/ข่าว
: ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์