:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
155
1295
162329
1612
3920
164597

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 13:56

 การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์  ครั้งที่ 7  การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21  การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18  วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 

 กองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป (วช.)  ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.  ทุนวิจัยสถาบัน มข.  ทุนอุดหนุนคณาจารย์นำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ  ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน)  Publication Clinic  ศูนย์/กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์  ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ.2541  หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์  ประกาศผลการพิจารณากองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 - 2559  ปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559