:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
90
155
1253
162329
1570
3920
164555

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 12:39

ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  01_ทุนส่งเสริมการวิจัย-RB (1)  2-4_ค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัล  1_ทุนส่งเสริมการวิจัย-64_RB  2-4_ค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัล-RB  2-1_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-64_RB  2-5_ผลงานได้รับลิขสิทธิ์-64_RB  2-1_เสนอผลงานทางต่างประเทศ  2-5ค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล  2-1_เสนอผลงานทางต่างประเทศ-RB  2-5ค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล_RB  2-2_ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ  2-6 ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร64_RB  2-2_ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ-RB  2-6_ค่าตอบแทนผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  2-2_ผลงานวิจัยได้รับรางวัล-64_RB  2-6_ค่าตอบแทนผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร_RB  2-3_ค่าตอบแทนตีพิมพ์  2-7_ค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ์  2-3_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-RB  2-7_ค่าตอบแทนผลงานได้รับลิขสิทธิ์_RB  2-3_ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล-64_RB  2-8ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  2-4 ผลงานได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร-64_RB  2-8ค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร_RB

     

หัวข้อ 1 หัวข้อ 2 หัวข้อ 3

  การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์     การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 17)   การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 18)   การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 19)   การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 20)   การประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 21)   การประชุมวิชาการ “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์”      การประชุมวิชาการ “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์” ครั้งที่ 4     การประชุมวิชาการ “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์” ครั้งที่ 5     การประชุมวิชาการ “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์” ครั้งที่ 6   การประชุมวิชาการ “บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์” ครั้งที่ 7

EVO frontpage อบรมมาตรวิทยาเบื้องต้น 20-21 ธันวาคม 2561...22 ก.ย. 2563 07:42 - Super User วิจัยRead more... โครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2563...22 ก.ย. 2563 06:47 - Super Userวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ [ ... ]วิจัยRead more... ฐานข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ที่ได้รับการจดทะเบียน...21 ก.ย. 2563 09:10 - Super User   ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ [ ... ]วิจัยRead more... ประกาศแนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฯ...27 ส.ค. 2563 01:40 - Super Userแบบฟอร์ม-MOU    แนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก  240820 [ ... ]วิจัยRead more... ประกาศผลรางวัลงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปี...21 ก.ค. 2563 16:41 - Super Userรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบวิจัยRead more... งานวิจัยฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และ...21 ก.ค. 2563 09:05 - Super Userวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 – 16.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ [ ... ]วิจัยRead more... Other Articles ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ ...ฐานข้อมูลสิทธิบัตรคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ ...

 ศูนย์/กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับมหาวิทยาลัย)  กลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน12 กลุ่ม (ระดับคณะ)

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 38/2563) เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 36/2563) เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 36/2562) เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 24/2561) เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 12/2560) เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 47/2559) เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 48/2559) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 43/2559) เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 31/2559) เรื่อง การรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 42/2559) เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 15/2559) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559)  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   บันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัยภายใต้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยภายใต้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ประกาศการรับสมัครทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านวิจัยของอาจารย์ ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557