:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164591
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
155
1289
162329
1606
3920
164591

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 13:42

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรม เรื่อง "งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา"

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรม งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้อง SC.8104, SC.8210 อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รศ.ดร.ศักดา ดาดวง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ อ.ดร.สมพร เกษแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และคุณเศกสิทธิ์ พรมพฤฒธา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา  สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

 

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมครั้งนี้คือ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  ขั้นตอนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์การขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ของคณาจารย์สายวิทยาศาสตร์  ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจในการเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 64 คน (บุคลากร 15 คนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 49 คน)

 

ภาพ: สุขทวี คลังตระกูล

ข่าว: กิตติยา บับภาศรี