กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ภาพกิจกรรม

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2558

 by admin |  6 ต.ค. 2558

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

 

 

 

พิธีมอบรางวัลคนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

  by admin |  6 ต.ค. 2558

พิธีมอบรางวัล คนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน (OD)

 by admin |  6 ต.ค. 2558

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน

 
 
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (OD)

 by admin |  6 ต.ค. 2558

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน