กลุ่มภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบฟอร์มการขอรับบริการทางด้าน IT

แบบฟอร์ม

Download

ขอรับบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คลิก

ตรวจเช็คและบำรุงรักษารักษาครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิก

แบบฟอร์มขอใช้พื้นที่  Web Server

คลิก

แบบฟอร์มแจ้งปัญหาระบบเครือข่าย

คลิก

แสดงความประสงค์นำข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์

คลิก

แสดงความประสงค์ด้านระบบสารสนเทศฯ

คลิก

เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการพื้นที่เซิร์ฟเวอร์และไอพีจริง 

คลิก