:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

173894
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
40
111
646
172024
4135
2263
173894

Your IP: 18.204.48.64
2021-07-30 05:02

 ทุนวิจัย  การประชุมวิชาการ  โครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน  ค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก  วารสารวิทยาศาสตร์ มข.  เครื่องมือกลาง  

งานบริการวิชาการและวัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

  พี่แอน พี่นึ่ง

ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน ASST. PROF. DR. THANUSIT BURINPRAKHON รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ Associate Dean for Research and International Relations This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //     รศ.ดร. รจนา บุระคำ ASSOC.PROF.DR.RODJANA BURAKHAM ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย Assistant Dean for Research This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //   อ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล DR.MAYSAYA THITISAKSAKUL ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Assistant Dean for International Relations This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //     นางกิตติยา ค้อชากุล KITTIYA  KORCHAKUL หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ General Administration Officer รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //   นางสาวพิศมัย คชโคตร PISSAMAI  KHODCHAKHOT นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ General Administration Officer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //      นายวัฒนา สวดประโคน WATTHANA  SUADPRAKHON นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ Scientist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //      นางสาวสุภาพร พิมพ์วาปี SUPHAPORN  PHIMWAPI นักวิชาการวิทยาศาสตร์ Scientist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //      นางสาวกุณช์ธยาน์ ราชพลแสนวงศ์ KUNTHAYA  RATCHAPHONSAENWONG นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ Scientist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //        นางสาวจิราภรณ์ พิมพ์ภูมี JIRAPORN  PIMPHUMEE นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ Scientist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //     นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์ SACKSITH  SOUVANH นักวิชาการวิทยาศาสตร์ Scientist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // นางสาวชลณภัทร ทัศนพงษ์ CHOLNAPAT THATSANAPONG  นักวิเทศสัมพันธ์ International Relation This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //

 การนำไปใช้ประโยชน์

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 70/2564) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 33/2564) เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใบสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2563) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 86/2561) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การขอใช้เงินกองทุนวิจัย  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 34/2560) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แบบฟอร์มด้านส่งเสริมการวิจัย  แบบฟอร์มด้านทุนส่งเสริมการผลิตตำราวิชาการ  แบบฟอร์มด้านทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน-สื่อทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เช่น CAI หรือ VDO  แบบฟอร์มเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนการขอจดลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนการจัดทำตำราวิชาการ (ภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนการร่วมเขียน-การจัดทำตำราวิชาการที่พิมพ์ในสำนักพิมพ์ต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1  แบบฟอร์มค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน  ISI  หรือ  SCOPUS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 44/2559) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านการส่งเสริมการวิจัย)  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาการเรียนการสอน และการผลิตตำรา)  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการสอน / สื่อวิชาการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เช่น CAI หรือ VDO)  ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (การร่วมเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์)   ใบสมัครเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ (ค่าเดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ)  ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 1)  ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 2)  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 29/2558) เรื่อง การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  การขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขั้นตอนการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการวิจัย  ตัวอย่างบันทึกส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อรับการประเมิน  ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน  ตัวอย่างปก การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  แบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้ากองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ  เขียนขอบคุณ ทุนสำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ

 โครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขออนุญาตจัดโครงการเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุญาตจัดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หัวข้ออบรมโครงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โครงการบริการวิชาการ) ตัวอย่างแบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการ)  ค่ายโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก ตัวอย่างแบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการ)

 แบบรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำมาใช้ประโยชน์