:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

165849
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
103
298
164465
2864
3920
165849

Your IP: 34.237.52.11
2021-05-18 23:54

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. กลุ่มภาระงานสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เว็บไซต์หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC.08

วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักษ์สกุลพิวัฒน์ และบุคลากร ของงานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มข. โดยมีนางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้การต้อนรับ  

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"  โดยงานประชุมดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์ประสงค์ คือ เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา

งานบริการวิชาการและวิจัย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม Turnitin เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC.08    

รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ที่ เว็บไซต์ http://researchsci.kku.ac.th/sci_conference2015/ ตั่งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2558  

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 34 / 2563) เรื่อง  ผลการสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 26 / 2563) เรื่อง  รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  ใบสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนังสือรับรองนักวิจัยพี่เลี้ยง   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 22 / 2560) เรื่อง  รับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  ใบสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หนังสือรับรองนักวิจัยพี่เลี้ยง   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 45/2559) เรื่อง ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 40/2559) เรื่อง การรับสมัคทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มข. ประจำปีงบประมาณ 2558  ใบสมัครโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  หนังสือรับรองนักวิจัยพี่เลี้ยง  ผลการสนับสนุนทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ (ร่วมให้ทุน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558