:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

191761
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
85
611
190252
281
4190
191761

Your IP: 54.227.97.219
2021-12-03 15:57

งานวิจัยฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 – 16.30 น. งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง "มาตรฐานการใช้ห้องปฏิบัติการปลอดภัย และแนะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์” โดยผ่านแอพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานภายในงาน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการจัดการสารเคมีที่ใช้แล้ว" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รจนา  บุระคำ และแนะนำการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 40 คน

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น

 

 

 ภาพ
: รศ.ดร.รจนา บุระคํา / สุขทวี คลังตระกูล
ข่าว
: จิราภรณ์ พิมพ์ภูมี / ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์