:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
155
1271
162329
1588
3920
164573

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 13:10

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 . คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Chevron Enjoy Science และ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์   เป็นประธานเปิดกิจกรรม   และ มี อ.ดร.อุทุมพร โดมทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน  


 ซึ่งภายในงาน มีนักเรียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 70 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้ ออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1) กิจกรรมแบตเตอรี่จากผัก-ผลไม้ และสิ่งของใกล้ตัว 2) กิจกรรมแสงแสนกล ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาจะได้ประดิษฐ์กล้องรูเข็มด้วยตนเอง 3) กิจกรรมการประดิษฐ์ Electroscope ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต และ 4) กิจกรรม Egg Drop Competition ซึ่งนักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี 2554 โดยเป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้การทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในโครงการเป็นเครื่องมือ จึงได้ทรงดำริให้จัดโครงการนำร่องในประเทศไทยโดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจุดประกายให้เกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบ ๆตัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เพื่อสนองพระดำริของพระองค์ท่าน และเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
ภาพ/ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์