:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

164610
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
145
155
1308
162329
1625
3920
164610

Your IP: 3.226.72.118
2021-05-09 14:19

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ และ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  (ค่ายที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 ของ ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ณ  ห้องบรรยาย 3201 อาคาร SC.03 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานภายในงาน


ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบสำหรับการเข้าค่ายฯ โดย อ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นักศึกษาพี่เลี้ยงค่าย เป็นต้น


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดค่าย ฯ มี ดังนี้

1. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ได้รับการเตรียมความพร้อม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมั่นใจ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้มากขึ้น

2. เพื่อขยายจำนวนนักเรียนให้ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์ และอาจารย์คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเทียบสากล

4. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการโครงการโอลิมปิกวิชาการมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

5. เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่สามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นจริง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศในอนาคต

 

 

ภาพ / ข่าว ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์