Personnel Unit

ประกาศรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2564