Personnel Unit

ผู้บริหารพบปะบุคลากรฯ

คณะวิทย์ มข. ผู้บริหารพบปะบุคลากรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์

เผยแพร่เมื่อ: 26 มี.ค. 2564