:: งานวิจัยและบริการวิชาการ ::

:: เอกสารการอบรม ::


width="405"

:: งานประชุมวิชาการ ::

170620
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
118
274
169451
3124
4511
170620

Your IP: 3.236.170.171
2021-06-22 05:14

   ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563  ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549-2563

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้มีการรวบรวมและขนย้ายและกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว ตามโครงการกำจัดสารเคมี ปี พ.ศ. 2563     ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ของคณะวิทยาศาสตร์ มข. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 คน   สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว คือ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้เกิดความปลอดภัยในการเรียน การสอน รวมไปถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น   ภาพ : ศราวุฒิ พีระธรรม ข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณ์  

แบบฟอร์ม-MOU    แนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก  240820 1. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 2. แบบฟอร์ม-MOU-ภาคเอกชน-Eng Version  240820 3. แบบฟอร์ม-MOA-ภาคเอกชน-Thai Version  240820 4. แบบฟอร์มMOA-ภาคเอกชน-Eng Version