กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตรา 2916) สังกัดสำนักงานอธิการบดี  (ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) เผยแพร่เมื่อ: 30 เม.ย. 2564   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 2564   อ่านเพิ่มเติม  

คณะวิทย์ มข. ผู้บริหารพบปะบุคลากรและร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ศาสตราจารย์ เผยแพร่เมื่อ: 26 มี.ค. 2564   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เผยแพร่เมื่อ: 5 เม.ย. 2564   อ่านเพิ่มเติม  

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 232/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำหรับสายสนับสนุน (OD)https://drive.google.com/open?id=0B3M6T9HiI-R-SHpwYlU5QzdEQUU