หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

ติดต่อเรา

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ยินดีให้บริการผลิตสื่อแก่อาจารย์ในคณะฯ บริการให้คำแนะนำ ในการผลิตสื่อการสอน

ปัจจุบันจุดประสานงานของหน่วยส่งเสริมฯได้ย้ายไปอยู่ห้อง 8203 อาคารวิทยาศาสตร์ 08

ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาตลอดเวลา โทรศัพท์ภายใน 8207

sc8