หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

คำถามที่พบบ่อย

1. ถาม...จะขอใช้อุปกรณ์โสตฯได้อย่างไร?

ตอบ...ติดต่อที่หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ อาคาร SC.08 ห้อง8203 โทร 8207,8109

 

2. ถาม...อุปกรณ์โสตฯใช้งานไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

ตอบ...SC.01 ติดต่อ นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา,  SC.03 SC.05 SC.07 ติดต่อ นายชาญณรงค์  อนุศรี, SC.08 ติดต่อ นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ และ นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์

 

3. ถาม...ต้องการจองห้องเรียนต้องทำอย่างไร?

ตอบ...สามารถขอดูช่วงเวลาห้องว่างและเขียนเอกสารจองได้ที่ คุณสนธนี วรชินา งานบริการการศึกษา โทร.084-600-1149

 

4. ถาม...อยากจะให้บันทึกวีดีโอการเรียนการสอนต้องทำอย่างไร?

ตอบ...ติดต่อ นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ และ นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ อาคาร SC.08 ห้อง8203 โทร 8207,8109

 

5. ถาม...ติดต่อผู้ดูแลระบบในห้องเรียนอย่างไร?

ตอบ...SC.01 ติดต่อ นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา โทร 085 645 9992,  

SC.03 SC.05 SC.07 ติดต่อ นายชาญณรงค์  อนุศรี โทร 086 647 4499,

SC.08 ติดต่อ นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์ และ นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์