หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

เทคโนสาระ

ประวัติความเป็นมาของเครื่องฉายภาพ

เครื่องฉายภาพมีความเป็นมา และมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ตามยุคสมัยและเทคโนโลยี

คำศัพท์ทางด้านเครื่องฉายภาพ

video project

เครื่องฉายภาพ จะม่ข้อความกำกับปุ่ม ช่องต่ออุปกรณ์ การใช้งาน ทั้งที่เป็นคำเต็มและอักษรย่อ เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี เราควรต้องรู้ความหมายของศัพท์

10 สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับสาย HDMI

hdmi

เครื่องฉายภาพ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เครื่องเล่น CD, DVD, BD, HD player และอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ต้องทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์อื่น จึงจะทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จะต้องใช้สายสัญญาณ ซึ่งมีอยู่หลายประเภท หลายรูปแบบ สายสัญญาณ HDMI ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณภาพและเสียง