กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

ข่าวประกวดราคา

 

 - สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วท.14/2558
 - สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วท.13/2558 

 สอบราคาครุภัณฑ์โฆษณา-เผยแพร่ วท.12/2558

 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วท.11/2558

 สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วท.10/2558

 สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วท.9/2558

 สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมและบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ วท.8-2558

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วท.7/2558

 สอบราคาซื้อพัสดุเครื่องแต่งกาย วท.6/2558

 ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 รายละเอียดการจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อมและบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วท.5/2558

 สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมและบริเวณคณะวิทยาศาสตร์

 ประกาศร่าง TOR อาคารคณะวิทยาศาสตร์

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วท.3/2558

 สอบราคาทำความสะอาด วท.4/2558

 สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร วท.1/2558