กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 by admin |  5 ก.พ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ