กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ News

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558  by admin |  6 ต.ค. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติม    by admin |  11 มิ.ย. 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อ่านเพิ่มเติม     by admin |  4 ก.พ. 2558 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2558 อ่านเพิ่มเติม             คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557  by admin |  28 ธ.ค. 2557 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557 อ่านเพิ่มเติม