กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

ข้อควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ.2558

ประกาศ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ. 2558

 

 

รวบรวม พระราชบัญญัติ ประกาศ และ หนังสือสั่งการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในกำกับ พ.ศ. 2558