กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ/ข้อบังคับที่ควรรู้

 

ระเบียบบุคลากร

 

 ไอคอน 

 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ

อ่านเพิ่มเติม 

ไอคอน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม 

 ไอคอน 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)

 

อ่านเพิ่มเติม 

 ไอคอน

 ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม