กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

ระเบียบ/ข้อบังคับที่ควรรู้

 

ระเบียบบุคลากร

 

 ไอคอน 

 ข้าราชการ

อ่านเพิ่มเติม 

ไอคอน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม 

 ไอคอน

พนักงานราชการ

อ่านเพิ่มเติม 

 

 ไอคอน 

  ลูกจ้างประจำ

อ่านเพิ่มเติม 

 ไอคอน

 ลูกจ้างชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม