กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ.)       คลิกที่นี่

  -  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ    คลิกที่นี่