กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2558

  by admin |  11 มิ.ย. 2558

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

  by admin |  4 ก.พ. 2558

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2558

     

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2557