กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ Uncategorised

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ.)         มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ               ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น       ⇒เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 – 8 คลิก   มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย              ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น      ⇒เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 – 10 คลิก 

  >  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ   >  หนังสือเวียน ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศและการฝึกอบรม  

ภาระหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ - กลุ่มงานบริหารบุคคล - กลุ่มงานพัฒนา ฝึกอบรม - กลุ่มงานทะเบียนประวัติ - กลุ่มงานวินัย และสวัสดิการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //   โทร. 043-202372,42955,44511   หัวข้อ * : อีเมล์ของท่าน * : เลือกจังหวัด:                       เลือกจังหวัด                       กระบี่                        กรุงเทพมหานคร                       กาญจนบุรี                        กาฬสินธุ์                        กำแพงเพชร                        ขอนแก่น                       จันทบุรี                       ฉะเชิงเทรา                        ชัยนาท                        ชัยภูมิ                        ชุมพร                        ชลบุรี                        เชียงใหม่                        เชียงราย                        ตรัง                        ตราด                        ตาก                        นครนายก                        นครปฐม                        นครพนม                        นครราชสีมา                        นครศรีธรรมราช                        นครสวรรค์                        นราธิวาส                        น่าน                        นนทบุรี                        บุรีรัมย์                       ประจวบคีรีขันธ์                        ปทุมธานี                        ปราจีนบุรี                        ปัตตานี                        พะเยา                        พระนครศรีอยุธยา                        พังงา                        พิจิตร                        พิษณุโลก                        เพชรบุรี                        เพชรบูรณ์                        แพร่                        พัทลุง                        ภูเก็ต                        มหาสารคาม                        มุกดาหาร                        แม่ฮ่องสอน                        ยโสธร                        ยะลา                        ร้อยเอ็ด                        ระนอง                        ระยอง                        ราชบุรี                       ลพบุรี                        ลำปาง                        ลำพูน                        เลย                        ศรีสะเกษ                       สกลนคร                       สงขลา                        สมุทรสาคร                        สมุทรปราการ                        สมุทรสงคราม                        สระแก้ว                        สระบุรี                        สิงห์บุรี                        สุโขทัย                        สุพรรณบุรี                        สุราษฎร์ธานี                        สุรินทร์                        สตูล                        หนองคาย                        หนองบัวลำภู                        อำนาจเจริญ                        อุดรธานี                        อุตรดิตถ์                        อุทัยธานี                        อุบลราชธานี                       อ่างทอง                        อื่นๆ                       คุณรู้จักเวปเราทางใด :  เวปไซต์อื่นๆ   อีเมล์แนะนำ คำแนะนำอื่นๆ : ข้อความ *:  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้      

จุฬารักษ์ ขันทะชา บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. //