Personnel Unit

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตรา 2916)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตรา 2916) สังกัดสำนักงานอธิการบดี  (ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

เผยแพร่เมื่อ: 30 เม.ย. 2564